Numizmatyka: ABC kolekcjonera - monety i banknoty

ustawienia filtru danych
polewartość
data
WYDARZENIA W HISTORII SERWISU
data uwagi
2012.02.26Aktualizacja do wersji 1.82
Poprawki przy zapisie informacji o krajach
Modyfikacja grupy formularzy dotyczących rodzajów pism w krajach.
2011.02.19Aktualizacja do wersji 1.81
Udostępnienie dla Kolekcjonerów i wyższych uprawnień, statystyk do artykułów.
2011.02.12Aktualizacja do wersji 1.80
Publikacja artykułu: "Zwierzęta na dukatach Mennicy Polskiej"
2010.11.28Aktualizacja do wersji 1.79 Poprawki błędów zgłoszonych do wersji 1.78
2010.11.20Aktualizacja do wersji 1.78 Poprawki błędów zgłoszonych do wersji 1.77
Zmiany w organizacji menu
Automatyczna obsługa powiadomień email
Zmiany w sposobie pokazwania wybić monet zastępczych
Udostępnienie podglądu opisów znaków menniczych z poziomu wybić monet i monet zastępczych
Przebudowa grypy danych: mennice, znaki mennicze i wybicia w mennicach.
2010.11.07Aktualizacja do wersji 1.77
Poprawki błędów zgłoszonych do wersji 1.76: zmiana roli użytkownika
Umożliwienie użytkownikom z uprawnieniami "Z" przeglądania monet i banknotów wprowadzonych, ale nie zatwierdzonych.
2010.10.31Aktualizacja do wersji 1.76
Publikacja w dziale artykuły e-book: "SACRUM na dukatach Mennicy Polskiej"
Zmiana infrastruktury serwisu, podniesienie wersji oprogramowania.
2010.09.11Aktualizacja do wersji 1.75
Poprawki zgłoszone do wersji 1.74
Zmiana obsługi słowników systemowych
Możliwość udostępniania wybranych słowników dla użytkowników z uprawnieniami "K"olekcjoner i wyższymi.
2010.08.12Aktualizacja do wersji 1.74
Poprawki zgłoszone do wersji 1.73
Zmiana organizacji stron z artykułami.
2010.05.03Aktualizacja do wersji 1.73
Poprawki zgłoszone do wersji 1.72
Poprawa błędu na stronie przypominającej hasło.
2010.04.18Aktualizacja do wersji 1.72
Poprawki zgłoszone do wersji 1.71
2010.04.11Aktualizacja do wersji 1.71
Poprawki zgłoszone do wersji 1.70
Zmiana sposobu prezentowania wybić monet, prezentowanie dodatkowych nie pokazywanych do tej pory informacji.
Zmiana sposobu ograniczania dostępu do informacji dla anonimowych gości.
Umożliwienie wprowadzania informacji o "zniszczonych" nakładach monet oraz podwójnych datowaniach monet.
2010.04.04Aktualizacja do wersji 1.70
Optymalizacja wydajnościowa, zmiana sposobu obsługi stron wzorów monet, wzorów monet zastępczych i wzorów banknotów.
2010.03.28Aktualizacja do wersji 1.69
Poprawki zgłoszone do wersji 1.68
Zmiana opisu na stronie powitalnej o monetach zastępczych.
Dodanie możliwości napisania komunikatu do autora opisu wzoru monety, monety zastępczej czy banknotu.
Zmiany dla profilów Kolekcjoner i wyższych:
Dodanie możliwości kontynuowania opisu przez innego autora oraz umożliwienie przekazywania opisów do weryfikacji uprawnionym redaktorom.
2010.03.21Aktualizacja do wersji 1.68
Poprawki zgłoszone do wersji 1.67
Naprawa wewnętrznego komunikatora.
Umożliwienie korzystania z komunikatora zarejestrowanym użytkownikom z uprawnieniami "Zbieracz" lub wyższymi.
Wykonanie obliczania wyceny kruszcowej monet w zbiorach zarejestrowanych użytkowników z uprawnieniami "Kolekcjoner" lub wyższymi.
2010.03.14Aktualizacja do wersji 1.67
Poprawki zgłoszone do wersji 1.66
Dodanie strony "artykuły" i zmieszczenie pierwszego artykułu: "Trudna droga do Euro"
Umożliwienie dodawania do opisu emisji banknotu skanu podpisu.
Wykonanie obliczania kosztów zakupu monet, banknotów i monet zastępczych zewidencjonowanych w zbiorach użytkowników.
2010.02.28Aktualizacja do wersji 1.66
Poprawki zgłoszone do wersji 1.65
Modyfikacja wydruków monet, banknotów i monet zastępczych w zbiorach użytkowników.
2010.02.14Aktualizacja do wersji 1.65
Poprawki zgłoszone do wersji 1.64
Zmiana obsługi kont użytkowników.
Zmiana obsługi komunikacji między użytkownikami.
2010.01.31Aktualizacja do wersji 1.64
Poprawki zgłoszone do wersji 1.63
Dodanie tekstowych wydruków zbiorów banknotów.
2010.01.16Aktualizacja do wersji 1.63
Poprawki zgłoszone do wersji 1.62
Dodanie możliwości oznaczania w zbiorach: monet, monet zastępczych i banknotów jako poszukiwane lub do wymiany i na sprzedaż.
Dodanie tekstowych wydruków zbiorów monet.
1 - 20 z 228 wierszy
strona 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10